Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “STEPWISE”, που εδρεύει στην οδό Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Αθήνα (2ος όροφ.), τηλέφωνο +30 210 277 7288, email info@stepwise.gr, με ΑΦΜ 122103654, ΔΟΥ of Α’ Καλλιθέας ,και διαθέτει τον παρόντα ιστότοπο www.stepwise.gr  (εφεξής «η Εταιρεία»), στοχεύει να ενημερώσει με τους εξής Όρους όλους εσάς, ως επισκέπτες, χρήστες ή πελάτες, για την παροχή των υπηρεσιών μας μέσω αυτού. 

Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στη στελέχωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των πελατών μας και λοιπών επιχειρήσεων, ιδίως στον κλάδο του τουρισμού, διευκολύνοντας παράλληλα την ανεύρεση εργασίας για όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστοτόπου μας. Ειδικότερα εάν είστε εργοδότης μπορείτε μέσω του ιστοτόπου μας να προβείτε σε αναζήτηση προσωπικού, μεμονωμένου, ανά τμήμα ή για σύνολο τμημάτων της επιχείρησής σας, και επιλογή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εσάς και το προσωπικό σας. Εάν είστε εργαζόμενος του κλάδου, μπορείτε να αναζητήσετε εργασία ή να υποβάλετε το ενδιαφέρον σας για εκπαιδευτικά σεμινάρια επί του ειδικότερου αντικειμένου σας.

Οι κάτωθι Όροι, απολύτως συμβατοί με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ισχύουν κατά την χρήση του παρόντος ιστοτόπου και διέπουν τη σχέση μας ως διαμορφώνεται στο πλαίσιο εγγραφής σας ή υποβολής ενδιαφέροντος μέσω του ιστοτόπου μας. Στην περίπτωση των εργοδοτών ενδέχεται να έχει υπογραφεί μεταξύ μας επιπλέον συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών ανά περίπτωση παρεχόμενης υπηρεσίας, αναπόσπαστο παράρτημα των οποίων συνιστούν οι παρόντες όροι.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, ως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση, και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς κατά την περιήγησή του. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ιστοτόπου. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε πολύ όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους κάτωθι Όρους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς παρόντες Όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, για αυτό σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε σε αυτούς συχνά για τυχόν μεταβολές.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης, περιήγησης και υποβολής
ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικά προγράμματα ή σεμινάρια που έχουν δημοσιευθεί στον
ιστότοπο. Για να υποβάλουν ενδιαφέρον για θέση εργασίας θα πρέπει πρώτιστα να εγγραφούν/ συνδεθούν. Προς τούτο, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής τόσο των ενδιαφερόμενων ως υποψήφιων εργαζομένων όσο και των ενδιαφερόμενων εργοδοτών,με τη συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν επίσης να εγγραφούν για να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (newsletter) για νέες θέσεις εργασίας, σεμινάρια και εκπαιδευτικά
προγράμματα, συμβουλές καριέρας και ενημερώσεις νέων υπηρεσιών.

Όλοι οι υποψήφιοι ως εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης,
περιήγησης και υποβολής ενδιαφέροντος για θέση εργασίας ή σεμινάριο, συμπληρώνοντας
τα σχετικά στοιχεία και αναρτώντας τις αναγκαίες ανά περίπτωση πληροφορίες που τους
αφορούν. Αφού εγγραφούν ως υποψήφιοι εργαζόμενοι πέραν της αίτησης για θέση
εργασίας διατηρούν τη δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων και του βιογραφικού τους
σημειώματος στον λογαριασμό, αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης στο ιστορικό των
θέσεων και σεμιναρίων όπου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Κατόπιν επιλογής σχετικού
διακριτού πεδίου κατά την εγγραφή, θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (newsletter) για νέες θέσεις εργασίας, σεμινάρια και εκπαιδευτικά
προγράμματα, συμβουλές καριέρας και ενημερώσεις νέων υπηρεσιών.

Όλοι οι εργοδότες ως εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης, περιήγησης, υποβολής ενδιαφέροντος για σεμινάρια, αλλά και αναζήτησης προσωπικού για την επιχείρησή τους, μεμονωμένα ή ανά τμήματα. Αφού εγγραφούν θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις αγγελίες που έχουν δημοσιεύσει, στα στοιχεία υποψηφίων
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις θέσεις εργασίας που οι ίδιοι προσφέρουν και στο
ιστορικό σεμιναρίων που έχουν επιλέξει. Κατόπιν επιλογής σχετικού διακριτού πεδίου
κατά την εγγραφή, θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(newsletter) για νέες θέσεις εργασίας, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, συμβουλές καριέρας και ενημερώσεις νέων υπηρεσιών.

Τρόποι πληρωμής

Σε περίπτωση επιλογής σεμιναρίου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας μας μέσω του ιστοτόπου μας, θα ενημερωθείτε από εμάς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εσείς έχετε καταχωρίσει, με το ακριβές περιεχόμενο της υπηρεσίας, το κόστος και τους λογαριασμούς μας, όπου μπορείτε να προβείτε σε τραπεζική κατάθεση. Δεν συνάπτονται συμβάσεις και δε διενεργούνται ηλεκτρονικά πληρωμές μέσω του ιστοτόπου μας.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτών και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ιστοτόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπο ή τρίτα μέρη τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Περιορισμός ευθύνης

Μολονότι η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς, εναπόκειται αποκλειστικά στον επισκέπτη/ χρήστη η ευθύνη για τη χρήση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσω του ιστοτόπου πληροφοριών.


Η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε εγγυάται το περιεχόμενο των εγγράφων που τοποθετούν οι χρήστες ούτε την ορθότητα των επ’ αυτών στοιχείων. Ο κάθε χρήστης αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο με δικά του κριτήρια για τις πληροφορίες που λαμβάνει και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις περαιτέρω ενέργειές του. Κάθε χρήστης είτε ως εργαζόμενος είτε ως εργοδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση που πραγματοποιεί και την ανάρτηση οιουδήποτε εγγράφου και βαρύνεται εξ ολοκλήρου για οιαδήποτε αστική ή ποινική συνέπεια προκύψει εξ αυτού του λόγου.


Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή παραβίαση διαπιστευτηρίων χρηστών, εφόσον δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών του και την ορθή χρήση αυτών.


Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στον ιστότοπο ή/ και κατά τη διάρκεια αυτής, και σχετίζονται με τη λειτουργικότητα ή τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη με τη χρήση του ιστοτόπου.


Σε καμία δε περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του ιστοτόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και
πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επιπλέον δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική των χρηστών, όπως και αν προκύπτει.

Ευθύνη Χρήστη/ Πελάτη

Οι χρήστες συμφωνούν και δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο με μη νόμιμο και θεμιτό τρόπο και ειδικότερα να μην προβαίνουν σε:

 • Τοποθέτηση εγγράφων με περιεχόμενο προσβλητικό, ψευδές, συκοφαντικό, ανακριβές, βίαιο, υβριστικό και εν γένει αντίθετο στους νόμους και τα χρηστά ήθη.
 • Τοποθέτηση εγγράφων που αφορούν και ταυτοποιούν άλλο φυσικό πρόσωπο και όχι τον πραγματικό χρήστη, παραβιάζοντας τα προσωπικά του δεδομένα.
 • Τοποθέτηση διαφημίσεων.
 • Χρήση στοιχείων που λαμβάνουν μέσω του ιστοτόπου για σκοπούς αθέμιτους και παράνομους, προκαλώντας βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλοντας την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία,εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Παραβίαση της ασφάλειας του ιστοτόπου ή των λογαριασμών άλλων χρηστών.

Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει τα έγγραφα τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στον ιστότοπο, αλλά σε περίπτωση που διαπιστωθεί με οιονδήποτε τρόπο ότι παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των ως άνω υποχρεώσεων και όρων, η Εταιρεία δύναται σε περίπτωση παραβίασης και κατά την απόλυτη κρίση της να τερματίσει οιαδήποτε συμφωνία, να ακυρώσει την ιδιότητα χρήστη ως εγγεγραμμένου μέλους ή να αναστείλει τη χρήση των υπηρεσιών της από ορισμένο χρήστη, δίχως να φέρει οιαδήποτε ευθύνη απέναντί του. Οποιαδήποτε παραβίαση μπορεί να επιφέρει αστικές ή ποινικές διώξεις.

Προσωπικά Δεδομένα και Cookies

Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μέσω του παρόντος ιστοτόπου, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), προβαίνει στην αναγκαία για το σκοπό αυτό επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, όπως αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε στην Πολιτική Απορρήτου καθώς και την Πολιτική Cookies που διαθέτουμε.

Ασφάλεια ιστοτόπου

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας παρέχεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο με ασφάλεια. Επίσης, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Σχετικά με τα ειδικότερα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε στον ιστότοπό μας, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο (links)

Η Εταιρεία μας μέσω του ιστοτόπου της ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοτόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι ιστοσελίδες αυτές δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτές. Η Εταιρεία επίσης δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Σας παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση ή αποδοχή από την Εταιρεία της εκάστοτε ιστοσελίδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις σας καλούμε όπως ενημερωθείτε από τις Πολιτικές Απορρήτου των επιμέρους ιστοσελίδων και Υπεύθυνων επεξεργασίας.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου και τους ειδικότερους όρους, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, είτε στα εξής στοιχεία επικοινωνίας με το μέσο που προτιμάτε:STEPWISE, Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Αθήνα, +30 210 277 7288, info@stepwise.gr

Επίλυση διαφορών

Η Εταιρεία μας θέτει σε προτεραιότητα τη βέλτιστη σχέση με τους πελάτες της και κάθε χρήστη του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδείξουμε κάθε δυνατή προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από τη μεταξύ μας σχέση. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Τελευταία Ενημέρωση: 23/03/2021

Εισαγωγή

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “STEPWISE”, που εδρεύει στην οδό Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Αθήνα (2ος όροφ.), τηλέφωνο +30 210 277 7288, email info@stepwise.gr, με ΑΦΜ 122103654, ΔΟΥ of Α’ Καλλιθέας ,και διαθέτει τον παρόντα ιστότοπο www.stepwise.gr  (εφεξής «η Εταιρεία»), στοχεύει να ενημερώσει με τους εξής Όρους όλους εσάς, ως επισκέπτες, χρήστες ή πελάτες, για την παροχή των υπηρεσιών μας μέσω αυτού. 

Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στη στελέχωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των πελατών μας και λοιπών επιχειρήσεων, ιδίως στον κλάδο του τουρισμού, διευκολύνοντας παράλληλα την ανεύρεση εργασίας για όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστοτόπου μας. Ειδικότερα εάν είστε εργοδότης μπορείτε μέσω του ιστοτόπου μας να προβείτε σε αναζήτηση προσωπικού, μεμονωμένου, ανά τμήμα ή για σύνολο τμημάτων της επιχείρησής σας, και επιλογή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εσάς και το προσωπικό σας. Εάν είστε εργαζόμενος του κλάδου, μπορείτε να αναζητήσετε εργασία ή να υποβάλετε το ενδιαφέρον σας για εκπαιδευτικά σεμινάρια επί του ειδικότερου αντικειμένου σας.

Οι κάτωθι Όροι, απολύτως συμβατοί με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ισχύουν κατά την χρήση του παρόντος ιστοτόπου και διέπουν τη σχέση μας ως διαμορφώνεται στο πλαίσιο εγγραφής σας ή υποβολής ενδιαφέροντος μέσω του ιστοτόπου μας. Στην περίπτωση των εργοδοτών ενδέχεται να έχει υπογραφεί μεταξύ μας επιπλέον συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών ανά περίπτωση παρεχόμενης υπηρεσίας, αναπόσπαστο παράρτημα των οποίων συνιστούν οι παρόντες όροι.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, ως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση, και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς κατά την περιήγησή του. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ιστοτόπου. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε πολύ όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους κάτωθι Όρους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς παρόντες Όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, για αυτό σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε σε αυτούς συχνά για τυχόν μεταβολές.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης, περιήγησης και υποβολής
ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικά προγράμματα ή σεμινάρια που έχουν δημοσιευθεί στον
ιστότοπο. Για να υποβάλουν ενδιαφέρον για θέση εργασίας θα πρέπει πρώτιστα να εγγραφούν/ συνδεθούν. Προς τούτο, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής τόσο των ενδιαφερόμενων ως υποψήφιων εργαζομένων όσο και των ενδιαφερόμενων εργοδοτών,με τη συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν επίσης να εγγραφούν για να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (newsletter) για νέες θέσεις εργασίας, σεμινάρια και εκπαιδευτικά
προγράμματα, συμβουλές καριέρας και ενημερώσεις νέων υπηρεσιών.

Όλοι οι υποψήφιοι ως εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης,
περιήγησης και υποβολής ενδιαφέροντος για θέση εργασίας ή σεμινάριο, συμπληρώνοντας
τα σχετικά στοιχεία και αναρτώντας τις αναγκαίες ανά περίπτωση πληροφορίες που τους
αφορούν. Αφού εγγραφούν ως υποψήφιοι εργαζόμενοι πέραν της αίτησης για θέση
εργασίας διατηρούν τη δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων και του βιογραφικού τους
σημειώματος στον λογαριασμό, αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης στο ιστορικό των
θέσεων και σεμιναρίων όπου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Κατόπιν επιλογής σχετικού
διακριτού πεδίου κατά την εγγραφή, θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (newsletter) για νέες θέσεις εργασίας, σεμινάρια και εκπαιδευτικά
προγράμματα, συμβουλές καριέρας και ενημερώσεις νέων υπηρεσιών.

Όλοι οι εργοδότες ως εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης, περιήγησης, υποβολής ενδιαφέροντος για σεμινάρια, αλλά και αναζήτησης προσωπικού για την επιχείρησή τους, μεμονωμένα ή ανά τμήματα. Αφού εγγραφούν θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις αγγελίες που έχουν δημοσιεύσει, στα στοιχεία υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις θέσεις εργασίας που οι ίδιοι προσφέρουν και στο ιστορικό σεμιναρίων που έχουν επιλέξει. Κατόπιν επιλογής σχετικού διακριτού πεδίου κατά την εγγραφή, θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(newsletter) για νέες θέσεις εργασίας, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, συμβουλές καριέρας και ενημερώσεις νέων υπηρεσιών.

Τρόποι πληρωμής

Σε περίπτωση επιλογής σεμιναρίου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας μας μέσω του ιστοτόπου μας, θα ενημερωθείτε από εμάς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εσείς έχετε καταχωρίσει, με το ακριβές περιεχόμενο της υπηρεσίας, το κόστος και τους λογαριασμούς μας, όπου μπορείτε να προβείτε σε τραπεζική κατάθεση. Δεν συνάπτονται συμβάσεις και δε διενεργούνται ηλεκτρονικά πληρωμές μέσω του ιστοτόπου μας.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτών και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ιστοτόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπο ή τρίτα μέρη τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Περιορισμός ευθύνης

Μολονότι η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς, εναπόκειται αποκλειστικά στον επισκέπτη/ χρήστη η ευθύνη για τη χρήση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσω του ιστοτόπου πληροφοριών.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε εγγυάται το περιεχόμενο των εγγράφων που τοποθετούν οι χρήστες ούτε την ορθότητα των επ’ αυτών στοιχείων. Ο κάθε χρήστης αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο με δικά του κριτήρια για τις πληροφορίες που λαμβάνει και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις περαιτέρω ενέργειές του. Κάθε χρήστης είτε ως εργαζόμενος είτε ως εργοδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση που πραγματοποιεί και την ανάρτηση οιουδήποτε εγγράφου και βαρύνεται εξ ολοκλήρου για οιαδήποτε αστική ή ποινική συνέπεια προκύψει εξ αυτού του λόγου.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή παραβίαση διαπιστευτηρίων χρηστών, εφόσον δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών του και την ορθή χρήση αυτών.

Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στον ιστότοπο ή/ και κατά τη διάρκεια αυτής, και σχετίζονται με τη λειτουργικότητα ή τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη με τη χρήση του ιστοτόπου.

Σε καμία δε περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του ιστοτόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και
πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επιπλέον δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική των χρηστών, όπως και αν προκύπτει.

Ευθύνη Χρήστη/ Πελάτη

Οι χρήστες συμφωνούν και δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο με μη νόμιμο και θεμιτό τρόπο και ειδικότερα να μην προβαίνουν σε:

 • Τοποθέτηση εγγράφων με περιεχόμενο προσβλητικό, ψευδές, συκοφαντικό, ανακριβές, βίαιο, υβριστικό και εν γένει αντίθετο στους νόμους και τα χρηστά ήθη.
 • Τοποθέτηση εγγράφων που αφορούν και ταυτοποιούν άλλο φυσικό πρόσωπο και όχι τον πραγματικό χρήστη, παραβιάζοντας τα προσωπικά του δεδομένα.
 • Τοποθέτηση διαφημίσεων.
 • Χρήση στοιχείων που λαμβάνουν μέσω του ιστοτόπου για σκοπούς αθέμιτους και παράνομους, προκαλώντας βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλοντας την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία,εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Παραβίαση της ασφάλειας του ιστοτόπου ή των λογαριασμών άλλων χρηστών.

Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει τα έγγραφα τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στον ιστότοπο, αλλά σε περίπτωση που διαπιστωθεί με οιονδήποτε τρόπο ότι παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των ως άνω υποχρεώσεων και όρων, η Εταιρεία δύναται σε περίπτωση παραβίασης και κατά την απόλυτη κρίση της να τερματίσει οιαδήποτε συμφωνία, να ακυρώσει την ιδιότητα χρήστη ως εγγεγραμμένου μέλους ή να αναστείλει τη
χρήση των υπηρεσιών της από ορισμένο χρήστη, δίχως να φέρει οιαδήποτε ευθύνη απέναντί του. Οποιαδήποτε παραβίαση μπορεί να επιφέρει αστικές ή ποινικές διώξεις.

Προσωπικά Δεδομένα και Cookies

Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μέσω του παρόντος ιστοτόπου, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής
νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), προβαίνει στην αναγκαία για το σκοπό αυτό επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, όπως αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε στην Πολιτική Απορρήτου καθώς και την Πολιτική Cookies που διαθέτουμε.

Ασφάλεια ιστοτόπου

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας παρέχεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο με ασφάλεια. Επίσης, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Σχετικά με τα ειδικότερα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε στον ιστότοπό μας, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο (links)

Η Εταιρεία μας μέσω του ιστοτόπου της ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοτόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι ιστοσελίδες αυτές δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτές. Η Εταιρεία επίσης δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Σας παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση ή αποδοχή από την Εταιρεία της εκάστοτε ιστοσελίδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις σας καλούμε όπως ενημερωθείτε από τις Πολιτικές Απορρήτου των επιμέρους ιστοσελίδων και Υπεύθυνων επεξεργασίας.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου και τους ειδικότερους όρους, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, είτε στα εξής στοιχεία επικοινωνίας με το μέσο που προτιμάτε:STEPWISE, Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Αθήνα, +30 210 277 7288, info@stepwise.gr

Επίλυση διαφορών

Η Εταιρεία μας θέτει σε προτεραιότητα τη βέλτιστη σχέση με τους πελάτες της και κάθε χρήστη του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδείξουμε κάθε δυνατή προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από τη μεταξύ μας σχέση. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Τελευταία Ενημέρωση: 23/03/2021

Συνδεθείτε

Εγγραφή

Ξεχασμένος κωδικός πρόσβασης