Εάν αναρωτιέστε πώς η προσωπικότητά σας καθορίζει την παρούσα ή μελλοντική σας εργασία και τις αποφάσεις σας, τότε ήρθε η ώρα να σας μυήσουμε στην «τεχνική» των Hogan Assessments.

Εάν αναρωτιέστε πώς η προσωπικότητά σας καθορίζει την παρούσα ή μελλοντική σας εργασία και τις αποφάσεις σας, τότε ήρθε η ώρα να σας μυήσουμε στην «τεχνική» των Hogan Assesments.

Εάν αναρωτιέστε πώς η προσωπικότητά σας καθορίζει την παρούσα ή μελλοντική σας εργασία και τις αποφάσεις σας, τότε ήρθε η ώρα να σας μυήσουμε στην «τεχνική» των Hogan Assessments.

Hogan Assessments

Πρόκειται για επιστημονικά tests προσωπικότητας που αποκαλύπτουν κάθε πτυχή του χαρακτήρα σας, τη φωτεινή και τη σκοτεινή σας πλευρά και τόσα άλλα αθέατα στοιχεία που παίζουν όμως καίριο ρόλο στην επιλογή του ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος. Με τα tests αυτό-αξιολόγησης και την καθοδήγηση των πιστοποιημένων coaches της Stepwise, μπορείτε να κινηθείτε με αυτογνωσία, να τονώσετε τα soft skills σας, να αναδείξτε τα ταλέντα σας αλλά και να βελτιώσετε τις αδυναμίες σας. Είστε περίεργοι να μάθετε πώς;

Hogan Assessments

Πρόκειται για επιστημονικά tests προσωπικότητας που αποκαλύπτουν κάθε πτυχή του χαρακτήρα σας, τη φωτεινή και τη σκοτεινή σας πλευρά και τόσα άλλα αθέατα στοιχεία που παίζουν όμως καίριο ρόλο στην επιλογή του ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος. Με τα tests αυτό-αξιολόγησης και την καθοδήγηση των πιστοποιημένων coaches της Stepwise, μπορείτε να κινηθείτε με αυτογνωσία, να τονώσετε τα soft skills σας, να αναδείξτε τα ταλέντα σας αλλά και να βελτιώσετε τις αδυναμίες σας. Είστε περίεργοι να μάθετε πώς;

Hogan Assessments

Πρόκειται για επιστημονικά tests προσωπικότητας που αποκαλύπτουν κάθε πτυχή του χαρακτήρα σας, τη φωτεινή και τη σκοτεινή σας πλευρά και τόσα άλλα αθέατα στοιχεία που παίζουν όμως καίριο ρόλο στην επιλογή του ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος. Με τα tests αυτό-αξιολόγησης και την καθοδήγηση των πιστοποιημένων coaches της Stepwise, μπορείτε να κινηθείτε με αυτογνωσία, να τονώσετε τα soft skills σας, να αναδείξτε τα ταλέντα σας αλλά και να βελτιώσετε τις αδυναμίες σας. Είστε περίεργοι να μάθετε πώς;

Hogan Assessments

Πρόκειται για επιστημονικά tests προσωπικότητας που αποκαλύπτουν κάθε πτυχή του χαρακτήρα σας, τη φωτεινή και τη σκοτεινή σας πλευρά και τόσα άλλα αθέατα στοιχεία που παίζουν όμως καίριο ρόλο στην επιλογή του ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος. Με τα tests αυτό-αξιολόγησης και την καθοδήγηση των πιστοποιημένων coaches της Stepwise, μπορείτε να κινηθείτε με αυτογνωσία, να τονώσετε τα soft skills σας, να αναδείξτε τα ταλέντα σας αλλά και να βελτιώσετε τις αδυναμίες σας. Είστε περίεργοι να μάθετε πώς;

Επιλέγοντας το κατάλληλο εργαλείο

1.Τεστ προσωπικότητας HPI(Hogan Personality Inventory)Φωτίστε τα στοιχεία της προσωπικότητάς σας που θα σας οδηγήσουν στη βελτίωση της υπάρχουσας καριέρας σας ή στην ανακάλυψη μιας εντελώς νέας. Με το test αυτό περνάμε από την αυτό-αξιολόγηση για να κατακτήσουμε αυτό-βελτίωση.

2.Έρευνα ανάπτυξης εργαζομένων HDS(Hogan Development Survey) Τα αποτελέσματα του test αποτελούν τον καλύτερο οδηγό προβλέψεων συμπεριφορών, ιδίως σε συνθήκες πίεσης. Ανακαλύπτοντας την ανθεκτικότητά σας στην «πίεση», μπορείτε να διαχειριστείτε οποιονδήποτε κίνδυνο μοιάζει να απειλεί την επαγγελματική σας ανάπτυξη.

3.Ερωτηματολόγιο MVPI(Motives, Values, Preferences Inventory) Εξετάζουμε τα κίνητρα, τον βαθμό ικανοποίησης για το επάγγελμα που έχετε επιλέξει, τη δυνατότητά σας να είστε engaged ή όχι αλλά και το προσωπικό σας όραμα για το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας… ώστε το επόμενο να είναι, πραγματικά, το ιδανικό για εσάς.

Επιλέγοντας το κατάλληλο εργαλείο

1.Τεστ προσωπικότητας HPI(Hogan Personality Inventory)
Φωτίστε τα στοιχεία της προσωπικότητάς σας που θα σας οδηγήσουν στη βελτίωση της υπάρχουσας καριέρας σας ή στην ανακάλυψη μιας εντελώς νέας. Με το test αυτό περνάμε από την αυτό-αξιολόγηση για να κατακτήσουμε αυτό-βελτίωση.

2.Έρευνα ανάπτυξης εργαζομένων HDS(Hogan Development Survey)
Τα αποτελέσματα του test αποτελούν τον καλύτερο οδηγό προβλέψεων συμπεριφορών, ιδίως σε συνθήκες πίεσης. Ανακαλύπτοντας την ανθεκτικότητά σας στην «πίεση», μπορείτε να διαχειριστείτε οποιονδήποτε κίνδυνο μοιάζει να απειλεί την επαγγελματική σας ανάπτυξη.

3.Ερωτηματολόγιο MVPI(Motives, Values, Preferences Inventory)
Εξετάζουμε τα κίνητρα, τον βαθμό ικανοποίησης για το επάγγελμα που έχετε επιλέξει, τη δυνατότητά σας να είστε engaged ή όχι αλλά και το προσωπικό σας όραμα για το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας… ώστε το επόμενο να είναι, πραγματικά, το ιδανικό για εσάς.

Επιλέγοντας το κατάλληλο εργαλείο

  1. Τεστ προσωπικότητας HPI(Hogan Personality Inventory)
    Φωτίστε τα στοιχεία της προσωπικότητάς σας που θα σας οδηγήσουν στη βελτίωση της υπάρχουσας καριέρας σας ή στην ανακάλυψη μιας εντελώς νέας. Με το test αυτό περνάμε από την αυτό-αξιολόγηση για να κατακτήσουμε αυτό-βελτίωση.
  2. Έρευνα ανάπτυξης εργαζομένων HDS(Hogan Development Survey)
    Τα αποτελέσματα του test αποτελούν τον καλύτερο οδηγό προβλέψεων συμπεριφορών, ιδίως σε συνθήκες πίεσης. Ανακαλύπτοντας την ανθεκτικότητά σας στην «πίεση», μπορείτε να διαχειριστείτε οποιονδήποτε κίνδυνο μοιάζει να απειλεί την επαγγελματική σας ανάπτυξη.
  3. Ερωτηματολόγιο MVPI(Motives, Values, Preferences Inventory)
    Εξετάζουμε τα κίνητρα, τον βαθμό ικανοποίησης για το επάγγελμα που έχετε επιλέξει, τη δυνατότητά σας να είστε engaged ή όχι αλλά και το προσωπικό σας όραμα για το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας… ώστε το επόμενο να είναι, πραγματικά, το ιδανικό για εσάς.

Επιλέγοντας το κατάλληλο εργαλείο

1.Τεστ προσωπικότητας HPI(Hogan Personality Inventory)
Φωτίστε τα στοιχεία της προσωπικότητάς σας που θα σας οδηγήσουν στη βελτίωση της υπάρχουσας καριέρας σας ή στην ανακάλυψη μιας εντελώς νέας. Με το test αυτό περνάμε από την αυτό-αξιολόγηση για να κατακτήσουμε αυτό-βελτίωση.

2.Έρευνα ανάπτυξης εργαζομένων HDS(Hogan Development Survey)
Τα αποτελέσματα του test αποτελούν τον καλύτερο οδηγό προβλέψεων συμπεριφορών, ιδίως σε συνθήκες πίεσης. Ανακαλύπτοντας την ανθεκτικότητά σας στην «πίεση», μπορείτε να διαχειριστείτε οποιονδήποτε κίνδυνο μοιάζει να απειλεί την επαγγελματική σας ανάπτυξη.

3.Ερωτηματολόγιο MVPI(Motives, Values, Preferences Inventory)
Εξετάζουμε τα κίνητρα, τον βαθμό ικανοποίησης για το επάγγελμα που έχετε επιλέξει, τη δυνατότητά σας να είστε engaged ή όχι αλλά και το προσωπικό σας όραμα για το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας… ώστε το επόμενο να είναι, πραγματικά, το ιδανικό για εσάς.

Η μέθοδός μας

Αρχικά, συζητάμε μαζί σας τις ανάγκες σας και επιλέγουμε ποιο ή ποια tests δεξιοτήτων είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων σας.
Στη συνέχεια, αφού «τρέξουμε» τα tests, σας παραδίδουμε το αποτέλεσμα μαζί με τη δική μας ανάλυση (official report) και καθοδήγηση.
Φυσικά, το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, εκτός του ότι σας κάνει πιο δυνατούς, σας χαρίζει και ένα ακόμη εφόδιο, ένα bonus υλικό σε ψηφιακή μορφή, για κάθε νέα αίτηση εργασίας. Δείξτε «ποιοι είστε» στον μελλοντικό σας εργοδότη, με αυτογνωσία αλλά κυρίως αυτοπεποίθηση.

Και το καλύτερο;
Μπορείτε να συνδυάσετε τις υπηρεσίες μας CV Design & Hogan assessments ώστε να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές σας για την επόμενη δυναμική συνέντευξη!

Η μέθοδός μας

Αρχικά, συζητάμε μαζί σας τις ανάγκες σας και επιλέγουμε ποιο ή ποια tests δεξιοτήτων είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων σας. Στη συνέχεια, αφού «τρέξουμε» τα tests, σας παραδίδουμε το αποτέλεσμα μαζί με τη δική μας ανάλυση (official report) και καθοδήγηση. Φυσικά, το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, εκτός του ότι σας κάνει πιο δυνατούς, σας χαρίζει και ένα ακόμη εφόδιο, ένα bonus υλικό σε ψηφιακή μορφή, για κάθε νέα αίτηση εργασίας. Δείξτε «ποιοι είστε» στον μελλοντικό σας εργοδότη, με αυτογνωσία αλλά κυρίως αυτοπεποίθηση.     Και το καλύτερο; Μπορείτε να συνδυάσετε τις υπηρεσίες μας CV Design & Hogan assessments ώστε να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές σας για την επόμενη δυναμική συνέντευξη!

Η μέθοδός μας

Αρχικά, συζητάμε μαζί σας τις ανάγκες σας και επιλέγουμε ποιο ή ποια tests δεξιοτήτων είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων σας. Στη συνέχεια, αφού «τρέξουμε» τα tests, σας παραδίδουμε το αποτέλεσμα μαζί με τη δική μας ανάλυση (official report) και καθοδήγηση. Φυσικά, το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, εκτός του ότι σας κάνει πιο δυνατούς, σας χαρίζει και ένα ακόμη εφόδιο, ένα bonus υλικό σε ψηφιακή μορφή, για κάθε νέα αίτηση εργασίας. Δείξτε «ποιοι είστε» στον μελλοντικό σας εργοδότη, με αυτογνωσία αλλά κυρίως αυτοπεποίθηση.     Και το καλύτερο; Μπορείτε να συνδυάσετε τις υπηρεσίες μας CV Design & Hogan assessments ώστε να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές σας για την επόμενη δυναμική συνέντευξη!

Η μέθοδός μας

Αρχικά, συζητάμε μαζί σας τις ανάγκες σας και επιλέγουμε ποιο ή ποια tests δεξιοτήτων είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων σας. Στη συνέχεια, αφού «τρέξουμε» τα tests, σας παραδίδουμε το αποτέλεσμα μαζί με τη δική μας ανάλυση (official report) και καθοδήγηση. Φυσικά, το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, εκτός του ότι σας κάνει πιο δυνατούς, σας χαρίζει και ένα ακόμη εφόδιο, ένα bonus υλικό σε ψηφιακή μορφή, για κάθε νέα αίτηση εργασίας. Δείξτε «ποιοι είστε» στον μελλοντικό σας εργοδότη, με αυτογνωσία αλλά κυρίως αυτοπεποίθηση.     Και το καλύτερο; Μπορείτε να συνδυάσετε τις υπηρεσίες μας CV Design & Hogan assessments ώστε να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές σας για την επόμενη δυναμική συνέντευξη!

Διαμόρφωση βιογραφικού σημειώματος

Είμαστε στη διάθεσή σου για την αναθεώρηση, μορφοποίηση ή τον σχεδιασμό ενός, πραγματικά, ελπιδοφόρου και professional βιογραφικού σημειώματος. Επικοινώνησε μαζί μας και θα λάβεις μία πολύ φιλική εκτίμηση και προσφορά.

Διαμόρφωση βιογραφικού σημειώματος

Είμαστε στη διάθεσή σου για την αναθεώρηση, μορφοποίηση ή τον σχεδιασμό ενός, πραγματικά, ελπιδοφόρου και professional βιογραφικού σημειώματος. Επικοινώνησε μαζί μας και θα λάβεις μία πολύ φιλική εκτίμηση και προσφορά.

Διαμόρφωση βιογραφικού σημειώματος

Είμαστε στη διάθεσή σου για την αναθεώρηση, μορφοποίηση ή τον σχεδιασμό ενός, πραγματικά, ελπιδοφόρου και professional βιογραφικού σημειώματος. Επικοινώνησε μαζί μας και θα λάβεις μία πολύ φιλική εκτίμηση και προσφορά.

Διαμόρφωση βιογραφικού σημειώματος

Είμαστε στη διάθεσή σου για την αναθεώρηση, μορφοποίηση ή τον σχεδιασμό ενός, πραγματικά, ελπιδοφόρου και professional βιογραφικού σημειώματος. Επικοινώνησε μαζί μας και θα λάβεις μία πολύ φιλική εκτίμηση και προσφορά.

Πιστοποιήσεις

Οι αξιολογητές και εκπαιδευτές της STEPWISE είναι πιστοποιημένοι στην Hogan Assessment Suite και στην one-on-one executive καθοδήγηση από την Advanced People Strategies Ltd καθώς και στην προπονητική και καθοδήγηση προσωπικής και εταιρικής ανάπτυξης από την True-me Breakthrough Coaching Academy.

True me logo

Πιστοποιήσεις

Οι αξιολογητές και εκπαιδευτές της STEPWISE είναι πιστοποιημένοι στην Hogan Assessment Suite και στην one-on-one executive καθοδήγηση από την Advanced People Strategies Ltd καθώς και στην προπονητική και καθοδήγηση προσωπικής και εταιρικής ανάπτυξης από την True-me Breakthrough Coaching Academy.

True me logo

Πιστοποιήσεις

Οι αξιολογητές και εκπαιδευτές της STEPWISE είναι πιστοποιημένοι στην Hogan Assessment Suite και στην one-on-one executive καθοδήγηση από την Advanced People Strategies Ltd καθώς και στην προπονητική και καθοδήγηση προσωπικής και εταιρικής ανάπτυξης από την True-me Breakthrough Coaching Academy.

True me logo

Πιστοποιήσεις

Οι αξιολογητές και εκπαιδευτές της STEPWISE είναι πιστοποιημένοι στην Hogan Assessment Suite και στην one-on-one executive καθοδήγηση από την Advanced People Strategies Ltd καθώς και στην προπονητική και καθοδήγηση προσωπικής και εταιρικής ανάπτυξης από την True-me Breakthrough Coaching Academy.

True me logo

Συνδεθείτε

Εγγραφή

Ξεχασμένος κωδικός πρόσβασης