Αξιολόγηση Απόδοσης

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αξιολόγηση της απόδοσης των ανθρώπων αποτελεί απαραίτητο οδηγό για την εσωτερική αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων στον κλάδο της Φιλοξενίας. Η Stepwise προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με περαιτέρω ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της διεύρυνσης των δεξιοτήτων .

Αξιολόγηση Απόδοσης

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αξιολόγηση της απόδοσης των ανθρώπων αποτελεί απαραίτητο οδηγό για την εσωτερική αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων στον κλάδο της Φιλοξενίας. Η Stepwise προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με περαιτέρω ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της διεύρυνσης των δεξιοτήτων .

Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού

Η εξαμηνιαία/ετήσια συστηματική αξιολόγηση του προσωπικού σας είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος στην αδιάλειπτη πρόοδο της επιχείρησης στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό. Tο feedback, ως το χειροπιαστό αποτέλεσμα μιας εφαρμοσμένης αξιολόγησης, προσφέρει ευκαιρίες: ευκαιρία για αναγνώριση και εξέλιξη στον εργαζόμενο, ευκαιρία στην επιχείρηση να κρατά στα χέρια της έναν οδηγό για τη λήψη αποφάσεων, τη χάραξη ή αναθεώρηση στρατηγικών.

Με τους πιστοποιημένους αξιολογητές και coaches της Stepwise κάνουμε το μεγάλο βήμα και βάζουμε την ανάπτυξη των ανθρώπων σας πρώτη.
Η μεθοδολογία και τα εργαλεία αξιολόγησης προσωπικού της Hogan Assessment | Aps που χρησιμοποιούμε μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε κάθε περιβάλλον εργασίας.

Με τη Stepwise όχι μόνο μειώνετε την ανακύκλωση ή την αιφνίδια αποχώρηση του προσωπικού σας αλλά αυξάνετε την παραγωγικότητα ολόκληρου του οργανισμού. Πώς; Τοποθετώντας τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, προάγοντας την αυτογνωσία του κάθε εργαζόμενου, αναπτύσσοντας «το ταλέντο» και τα soft skills στην επιχείρησή σας, βελτιώνοντας τις δυναμικές των στελεχών και της Ηγεσίας.

Μεθοδολογία Stepwise:

Αξιολογούμε το προσωπικό όλων των βαθμίδων της επιχείρησης με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων αξιολόγησης της Hogan | Aps (HPI, HDS, MVPI, HBRI),
Αναλύουμε τα ευρήματα της αξιολόγησης (ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία), παρέχουμε Reports και προσωπικό feedback ανά εργαζόμενο,
Προσφέρουμε 360° feedback,
Παρέχουμε εγγράφως λύσεις και προτάσεις προς εφαρμογή,
Παρακολουθούμε την εξέλιξη της εφαρμογής του προγράμματός μας.

Εργαλεία Αξιολόγησης Stepwise:

1. Τεστ προσωπικότητας HPI (Hogan Personality Inventory)
Με το εργαλείο αυτό προάγουμε την αυτογνωσία και χτίζουμε τον δρόμο για αυτό-βελτίωση.

2. Έρευνα ανάπτυξης εργαζομένων HDS (Hogan Development Survey)
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν τον καλύτερο οδηγό προβλέψεων συμπεριφορών, ιδίως σε συνθήκες πίεσης, με αποτέλεσμα να μειώνουμε το ρίσκο και να αποφεύγουμε κινδύνους που απειλούν την επιχείρηση.

3. Ερωτηματολόγιο MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory)
Τα reports που παίρνουμε με τη χρήση του εργαλείου αυτού προσφέρουν «γνώση» στην επιχείρηση αλλά και στον ίδιο τον εργαζόμενο. Εξετάζουμε τα κίνητρα, τον βαθμό ικανοποίησης από την εργασία, την αφοσίωση στην επιχείρηση αλλά και τις προσωπικές προτιμήσεις για ένα περιβάλλον εργασίας που προωθεί την ανάπτυξη.

Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού

Η εξαμηνιαία/ετήσια συστηματική αξιολόγηση του προσωπικού σας είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος στην αδιάλειπτη πρόοδο της επιχείρησης στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό. Tο feedback, ως το χειροπιαστό αποτέλεσμα μιας εφαρμοσμένης αξιολόγησης, προσφέρει ευκαιρίες: ευκαιρία για αναγνώριση και εξέλιξη στον εργαζόμενο, ευκαιρία στην επιχείρηση να κρατά στα χέρια της έναν οδηγό για τη λήψη αποφάσεων, τη χάραξη ή αναθεώρηση στρατηγικών.

Με τους πιστοποιημένους αξιολογητές και coaches της Stepwise κάνουμε το μεγάλο βήμα και βάζουμε την ανάπτυξη των ανθρώπων σας πρώτη.
Η μεθοδολογία και τα εργαλεία αξιολόγησης προσωπικού της Hogan Assessment | Aps που χρησιμοποιούμε μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε κάθε περιβάλλον εργασίας.

Με τη Stepwise όχι μόνο μειώνετε την ανακύκλωση ή την αιφνίδια αποχώρηση του προσωπικού σας αλλά αυξάνετε την παραγωγικότητα ολόκληρου του οργανισμού. Πώς; Τοποθετώντας τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, προάγοντας την αυτογνωσία του κάθε εργαζόμενου, αναπτύσσοντας «το ταλέντο» και τα soft skills στην επιχείρησή σας, βελτιώνοντας τις δυναμικές των στελεχών και της Ηγεσίας.

Μεθοδολογία Stepwise:

Αξιολογούμε το προσωπικό όλων των βαθμίδων της επιχείρησης με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων αξιολόγησης της Hogan | Aps (HPI, HDS, MVPI, HBRI),
Αναλύουμε τα ευρήματα της αξιολόγησης (ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία), παρέχουμε Reports και προσωπικό feedback ανά εργαζόμενο,
Προσφέρουμε 360° feedback,
Παρέχουμε εγγράφως λύσεις και προτάσεις προς εφαρμογή,
Παρακολουθούμε την εξέλιξη της εφαρμογής του προγράμματός μας.

Εργαλεία Αξιολόγησης Stepwise:

1. Τεστ προσωπικότητας HPI (Hogan Personality Inventory)
Με το εργαλείο αυτό προάγουμε την αυτογνωσία και χτίζουμε τον δρόμο για αυτό-βελτίωση.

2. Έρευνα ανάπτυξης εργαζομένων HDS (Hogan Development Survey)
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν τον καλύτερο οδηγό προβλέψεων συμπεριφορών, ιδίως σε συνθήκες πίεσης, με αποτέλεσμα να μειώνουμε το ρίσκο και να αποφεύγουμε κινδύνους που απειλούν την επιχείρηση.

3. Ερωτηματολόγιο MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory)
Τα reports που παίρνουμε με τη χρήση του εργαλείου αυτού προσφέρουν «γνώση» στην επιχείρηση αλλά και στον ίδιο τον εργαζόμενο. Εξετάζουμε τα κίνητρα, τον βαθμό ικανοποίησης από την εργασία, την αφοσίωση στην επιχείρηση αλλά και τις προσωπικές προτιμήσεις για ένα περιβάλλον εργασίας που προωθεί την ανάπτυξη.

Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα;
Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας καθοδηγήσουμε, step-by-step...

Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα;
Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας καθοδηγήσουμε, step-by-step...

Πιστοποιήσεις

Οι αξιολογητές και εκπαιδευτές της STEPWISE είναι πιστοποιημένοι στην Hogan Assessment Suite και στην one-on-one executive καθοδήγηση από την Advanced People Strategies Ltd καθώς και στην προπονητική και καθοδήγηση προσωπικής και εταιρικής ανάπτυξης από την True-me Breakthrough Coaching Academy.

Πιστοποιήσεις

Οι αξιολογητές και εκπαιδευτές της STEPWISE είναι πιστοποιημένοι στην Hogan Assessment Suite και στην one-on-one executive καθοδήγηση από την Advanced People Strategies Ltd καθώς και στην προπονητική και καθοδήγηση προσωπικής και εταιρικής ανάπτυξης από την True-me Breakthrough Coaching Academy.

Πιστοποιήσεις

Οι αξιολογητές και εκπαιδευτές της STEPWISE είναι πιστοποιημένοι στην Hogan Assessment Suite και στην one-on-one executive καθοδήγηση από την Advanced People Strategies Ltd καθώς και στην προπονητική και καθοδήγηση προσωπικής και εταιρικής ανάπτυξης από την True-me Breakthrough Coaching Academy.

Πιστοποιήσεις

Οι αξιολογητές και εκπαιδευτές της STEPWISE είναι πιστοποιημένοι στην Hogan Assessment Suite και στην one-on-one executive καθοδήγηση από την Advanced People Strategies Ltd καθώς και στην προπονητική και καθοδήγηση προσωπικής και εταιρικής ανάπτυξης από την True-me Breakthrough Coaching Academy.

Συνδεθείτε

Εγγραφή

Ξεχασμένος κωδικός πρόσβασης